תקנון תחרות הסיפורים

 1. נושא התחרות הוא "נדודים". התחרות פתוחה לסיפורי מדע בדיוני ופנטזיה בנושא הזה בלבד.
 2. על הסיפורים להיות כתובים בשפה העברית בלבד.
 3. אורך הסיפורים: 5,000-1,500 מילה על פי ספירת המילים של מעבד התמלילים וורד. סיפור שאורכו יחרוג מגבולות אלה ייפסל. משתמשי "אופן אופיס", שימו לב – מונה המילים במעבד התמלילים הזה מוטה כלפי מעלה – אם הסיפור שלכם-ן קצר יחסית, אנא השתמשו בתוכנה אמינה לצורך ספירת המילים.
 4. אין להגיש יותר מסיפור אחד.
 5. התחרות מוגבלת לסיפורים מקוריים שטרם פורסמו בכל דרך אחרת, בדפוס או ברשת, כולל פורומים, בלוגים ואתרים פרטיים.
 6. אין להגיש סיפורים שמבוססים על יצירות מוכרות ("פאנפיקים").
 7. חובה להגיה את הסיפורים לפני ההגשה ולהקפיד על תקינות הסגנון והפיסוק.
 8. את הסיפורים יש להגיש באמצעות הטופס שפורסם באתר הכנס.
  את הסיפור יש לצרף בקובץ וורד או RTF בלבד. בקובץ עצמו אין לציין את שם המחבר/ת.
 9. הנהלת התחרות תבדוק אם הסיפור עומד בקריטריונים של התחרות. במידה ונשלח סיפור שלא יעמוד בקריטריונים,  תתקבל התראה על כך, וניתן יהיה לשלוח את הסיפור מחדש (או לשלוח סיפור אחר במקומו), כל עוד לא חלף המועד האחרון למשלוח הסיפורים.
 10. הסיפורים שיעמדו בקריטריונים ויתקבלו לתחרות יפורסמו באתר הכנס (ראו סעיף 16, בנושא זכויות יוצרים).
 11. אפשר להגיש סיפורים עד יום שבת, 6 באפריל 2024 בחצות. הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להאריך את האפשרות להגשה, אך אין התחייבות לכך. לא ינתנו הארכות זמן פרטיות. 
 12. שיטת השיפוט תיקבע על ידי הנהלת התחרות. כל החלטות צווט השיפוט הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.
 13. צוות השיפוט יעריך את הסיפורים על סמך תוכנם בלבד ולא ידע את זהות מחברות/יהם, שתישאר שמורה במערכת.
 14. פרסים יוענקו לזוכות/ים בשלושת המקומות הראשונים.
 15. השגות בנושא חוקי התחרות, שאלות ובירורים יש לשלוח בדוא"ל למנהל התחרות במייל stories@olamot-con.org.il .
 16. זכויות היוצרים על הסיפורים יישמרו למחברות/יהם. עם זאת, הנהלת הכנס רשאית לפרסם את הסיפורים באתר הכנס, ולפעול לפרסום הסיפורים בבמות מסחריות או שאינן מסחריות, בין שזכו ובין שלא זכו, בלי צורך במתן תמורה נוספת, במשך חצי שנה מתום הכנס. כל פרסום מחוץ למסגרת הכנס ייעשה אך ורק בהסכמה מראש ובכתב מהמחבר/ת.
 17. בשליחת סיפור לתחרות מביע/ה המחבר/ת הסכמה מלאה לתקנון הזה, על כל סעיפיו.