תקנון התחרות "פילק נולד 2024"

 1. התחרות תתקיים במסגרת כנס "עולמות 2024: נדודים".
 2. נושא התחרות יהיה נושא הכנס: "נדודים". התחרות פתוחה לפילקים בנושא זה בלבד.
 3. יתקבלו רק פילקים חדשים שנכתבו עבור התחרות. 
 4. על הפילקים המוגשים לתחרות להיכתב בעברית בלבד.
 5. על הפילקים המוגשים לתחרות להיכתב למנגינת שיר קיים של יוצר מוכר.
 6. הפילקים יוגשו באמצעות טופס מקוון.
 7. המועד האחרון להגשת פילקים לתחרות: שבת, 6 באפריל 2024 בשעה 23:59.
 8. חובה לציין על פי איזה לחן נכתב הפילק ולציין את שמו של האמן המבצע של הלחן המקורי. פילקים שלא יצוינו בהם שם השיר והאמן לא יורשו להשתתף בתחרות. מומלץ לצרף קישור אינטרנטי זמין של הביצוע, אם קיים.
 9. אפשר לכתוב פילק על לחן של שיר לועזי, אך על מילות הפילק להיות בעברית. 
 10. כל משתתף או משתתפת רשאים להגיש לתחרות עד שלושה שירים.
 11. הפילקים יימסרו לצוות השופטים ללא פרטים מזהים של כותביהם, ויישפטו על סמך תוכנם בלבד.
 12. הנהלת התחרות תקבע את שיטת השיפוט ואת שיטת ההצבעה של הקהל.
 13. כל החלטות צוות השופטים הן סופיות ואין לערער עליהן.
 14. כותבי השירים שידורגו בשלושת המקומות הראשונים בדירוג השופטים יזכו בפרסים.
 15. הכותבת או הכותב שידורגו במקום הראשון בהצבעת הקהל יזכו בפרס "חביב הקהל".
 16. זכויות היוצרים על הפילקים המוגשים לתחרות יישמרו למחבריהם. בהגשת השיר המחברים והמחברות מאשרים להעלות את הפילקים שהגישו לאתר הכנס, ולפרסמם בארכיוני הפילק באינטרנט.
 17. בהגשת פילק לתחרות, מביעים המשתתפות והמשתתפים הסכמה מלאה לתקנון הזה, על כל סעיפיו.
 18. לשאלות על התחרות פנו למנהל התחרות יבגני רזניקוב, בדוא"ל filk@olamot-con.org.il.