the knight who said knit

the knight who said knit

סריגים גיקיים ואחרים – תיקים, כיפות, כפפות ועוד כמה דברים שאני בטוחה שלא חשבתם לסרוג. חושבים שיש משהו שאי אפשר לסרוג ? אני אראה בזה אתגר 🙂