Takeout Bunnies

Takeout Bunnies

במשחק עליכם להתקיף את השחקנים האחרים, לגנוב להם את הגזר, והכי חשוב, להגן על משפחת הארנבים שלכם.
עשו כל שצריך כדי להיות הראשונים לאסוף את משפחת הארנבים שלכם וכדי שחבריכם יכשלו!