Molly's Art

הדוכן שלי חוזר אחרי הפסקה קצרה עם מוצרים חדשים וגם ותיקים ואהובים. כמו תמיד יהיו ספלים, מדבקות, סימניות ואליהם מצטרפים תיקי בד, מחזיקי מפתחות מנצנצים ועיצובים חדשים על הכל.