Earthia Cold War

Earthia Cold War

ספר שלי (באנגלית) על חייזר מבריק שנוחת בכדור הארץ בשנת 1962 ומוצא את עצמו מעורב במלחמה הקרה. הגעתו משנה את הכל ואת מאזן הכוחות ומהווה הזדמנות גדולה לאמריקאים. אבל באיזה מחיר? מה הסכנות הטמונות בו? ואילו תגליות מדהימות עומדות בפתח? קראו וגלו