סדרת הספרים מלאכיות עליון

סדרת הספרים מלאכיות עליון

ספרים בטרילוגית מלאכיות עליון מאת נעמה בר שירה. ביריד הזה יצא הספר השלישי בטרילוגיה. כולל הספר באנגלית ומוצרים נלווים סימניות, טבעות ועוד.