אני רוצה לצלם תמונות, וידאו או להקליט אירוע. יש לכם בעיה עם זה?

אפשר לצלם בווידאו ולהקליט הרצאות באופן חופשי, בתיאום עם המרצה ובתנאי שהסכים לכך.
צילום וידאו והקלטות של אירועים מכל סוג אחר — רק בתיאום מראש עם הנהלת הכנס.

צילום סטילס אפשרי באופן חופשי בתנאי שהמרצה לא הביע התנגדות לכך, אך יש להימנע משימוש בפלאשים. צילום של באי הכנס ייעשה אך ורק באישור המצולמים. האחריות לקבל את הסכמת המצולמים מוטלת על הצלם בלבד.