האם מותר להכניס נשק?

בהתאם להוראות המשטרה, אין להכניס למתחם הכנס כל סוג של נשק — נשק חם או קר, או מוצרים הדומים לנשק חם או קר, לרבות חרבות מתכת. תותר הכנסת נשקי ספוג, ובלבד שהם אינם נראים כמו כלי נשק אמיתיים.
אין להילחם עם חרבות ספוג במתחם הכנס.
הכניסה עם נשק אסורה גם על חיילים, מאבטחים או שוטרים שלא בתפקיד, ומותרת לשוטרים בתפקיד בלבד!

לשאלות בנושא זה יש לפנות לאחראי הבטיחות של הכנס, במייל operations@olamot-con.org.il.